Anunturi Gratuite

Categories
Sursa articolelor
www.insse.ro
Statistica Web

Prefectul jude?ului Tulcea spune c? la nivelul jude?ului nosatru procentul de realizare a recens?mântului a ajuns asear? la 100%. În urma num?r?torii oficiale s-a constatat c? în jude? exist? mai pu?ine case decât s-a estimat oficial. Dac? ini?ial s-a discutat despre un num?r de 93.115 locuin?e, dup? ce s-a tras linie s-a constatat c? în jude? mai exist? numai 91.022 gospod?rii. Explica?ia, spune prefectul Vasile Gudu, este o eroare a planurilor ini?iale. „S-au considerat gospod?rii ?i cur?ile sau gr?dinile în care nu mai locuia nimeni. Cred c? aceast? diferen?? apare în toat? ?ara“, spune Gudu. Dup? finalizarea recens?mântului

sursa:iubesctulcea.ro

Prezentarea rezultatelor preliminare ale Recens?mântului Popula?iei ?i Locuin?elor a fost amânat? pentru 31 mai, deoarece schimb?rile în componen?a Comisiei Centrale a recens?mântului nu au permis reunirea în ?edin?? de lucru, a anun?at, luni, Institutul Na?ional de Statistic?. Read the rest of this entry »

Românii sunt cei mai numero?i dintre str?inii din Spania, în num?r de aproape 900.000 ei reprezentând circa 16 la sut? din totalul cet??enilor str?ini stabili?i în Regat, arat? rezultatele unei cercet?ri realizate de Institutul spaniol de Statistic?. Read the rest of this entry »

Angajati ai Serviciului de Asistenta Sociala din Primaria Baia Mare, impreuna cu aproximativ 60 de studenti, au facut o ancheta sociala printre rromii care locuiesc ilegal pe malul raului Craica, pentru a-i inregistra si a le cere acordul pentru mutarea in alta zona din municipiu , anunta eMaramures. Read the rest of this entry »

Rezultatele provizorii ale Recens?mântului Popula?iei ?i Locuin?elor din 20 Octombrie 2011 prezint? o prim? estimare privind num?rul popula?iei, al gospod?riilor popula?iei ?i al fondului de locuin?e. Read the rest of this entry »

În perioada 5-19 mai, la nivelul municipiului Tulcea precum ?i al localit??ilor Atmagea, Ciucurova ?i Nicolae B?lcescu se va realiza un recens?mânt-test, pe un e?antion redus de cel mult o sut? de familii sau, dup? caz, cel mult trei sute de persoane tocmai pentru a face ultimele retu?uri pentru recens?mântul ce va avea loc legal la sfâr?itul lunii octombrie.   Dup? o recunoa?tere a gospod?riilor la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, în cursul acestei s?pt?mâni se vor realiza toate chestionarele dup? care din 16 mai va avea loc evaluarea.    Prin acest test se va verifica în special disponibilitatea popula?iei

sursa:iubesctulcea.ro

La noi, recensamantul a devenit atat de penibil ca nimeni nu stie exact ce trebuie sa faca , ba mai mult, teama de a furniza informatii personale e mai mare ca niciodata. Read the rest of this entry »

Lipsa de organizare si incapacitatea de a aplica Legea educatie nationale este din ce in ce mai vizibila la nivelul Ministerului Educatiei, Ceretarii, Tineretului si Sportului. O aberatie este si aceea referitoare la obligativitatea recensamantului elevilor. Read the rest of this entry »

Au ap?rut noi informa?ii pe marginea recens?mântului din 20 octombrie 2011. Potrivit directorului Direc?iei Jude?ene de Statistic? Constan?a, Enache Bu?u, „actualele date ale recens?mântului sunt provizorii, datele oficiale vor fi definitivate pe 31 decembrie 2012″. „Prin urmare”, sus?ine Bu?u, „la alegerile de anul acesta se va merge pe actualele liste”. Read the rest of this entry »

Institutul Regional de Statistica Timis a facut publice datele provizorii ale recensamantului. Dupa centralizarea datelor, au fost numarate 649.777 de persoane pe raza judetului Timis, in scadere fata de recensamantul din 2002. Dintre acestia, aproape jumatate locuiesc in Timisoara. Municipiul Timisoara si-a subtiat randurile cetatenilor numarand, dupa centralizarea datlelor de la Institutul Regional de Statistica Timis, 303.708 delocuitori pe raza urbana a Timisoarei, adica 48% din totalul persoanelor recenzate in intreg judetul.

sursa”stiri.azi.ro

...